Kreftkoordinatoren kan hjelpe med

Kreftkoordinatoren i Ringsaker kommune er ansatt i Kommunalmedisinsk senter (KMS) og har kontorplass ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumunddal.

Kreftkoordinatoren tilbyr:

 • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livets slutt.
 • Hjelp til lindring av symptomer og plager.
 • Gi informasjon om tjenestetilbudet i og utenfor kommunen.
 • Hjelp til samordning av tilbud og tjenester til personer med kreft, til personer med annen alvorlig kronisk sykdom og deres pårørende.
 • Være et bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og andre aktuelle samarbeidspartnere(slik som sykehus, fastlege, NAV, sosionom, helsestasjon, skole/barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktsykepleiere i kommunen, hjemmetjenesten, kort- og langtidsavdelinger, rehabilteringsenheter, prest).

Kreftkoordinatorens funksjon

 • Være til hjelp med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for personer med kreft og deres pårørende på best mulig måte.
 • Være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt personer med kreft i kommunen.
 • Være lett tilgjengelig for den som er syk og dens pårørende.
 • Bidra til gode rutinen og systemer for kreftomsorg og lindrende omsorg i kommunen.

Ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg

Ringsaker kommune har etablert en ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg. Gruppen består av kontaktsykepleiere fra alle  pleie – og omsorgsdistrikter i kommunen, Kommunalmedisinsk senter og rådgiver fra helse- og omsorgsseksjonen.

Kontaktsykepleiere i Ringsaker kommune

Distrikt Moelv
Toril Medlien
Tlf : 62 33 57 71

Distrikt Nes
Anne Rosenlund                                               
Tlf : 62 33 66 90

Distrikt Brumunddal
Bente Berntsen
Tlf: 62 36 20 57

Britt Kråkevik                                      
Tlf: 62 36 20 17

Kommunalmedisinsk Senter
Kirsti Hagen- Martinsen
Tlf : 62 36 20 93

(med forbehold om endringer av telefonnummer og kontaktpersoner)

Kontakt kreftkoordinatoren

Kreftkoordinator Heidi Nordsveen

Telefon:
48 13 20 58/ 62 36 20 46
E-post:
heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no

Besøksadresse:
Tømmerli bo – og aktivitetssenter
Børkevegen 11, 2385 Brumunddal

Pårørendekafé «Kafé Etter-På» vår 2020

Har du mistet en av dine kjære eller står du oppe i en krevende pårørendesituasjon? Da er «Kafé Etter-På» et tilbud for nettopp deg.

Ringsaker kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) ønsker deg velkommen til et uformelt treff. Tilbudet er for deg som har lyst til å bli med på kafé og treffe andre i lignende situasjoner. Hensikten er å etablere et treffpunkt der du kan knytte kontakter eller bare ha et frikvarter.

Det blir ingen påmelding. Det viktigste er at du kommer!

 

Datoer:
«Kafé Etter-På» arrangeres onsdag i partallsuker fra 22. januar 2020 t.o.m 10. juni 2020 (totalt11 kafémøter)

Tid:
Kl. 18.00-20.00

Sted:
Frich’s Hotel & Spiseri Brumunddal på Wood Hotel Mjøstårnet.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med kreftkoordinator i
Ringsaker kommune, Heidi Nordsveen.
Telefon: 481 32 058
E-post: heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no

 

GULL-treff for kreftrammede 2020

Kreftkoordinator Heidi Nordsveen og fysioterapeut Monica Cae inviterer til GULL-treff for kreftrammede. Dette er en sosial arena som også har fokus på lett fysisk trening for deg er eller har vært rammet av kreftsykdom.

Behandlingen man gjennomgår medfører ofte fysiske og psykisk plager over kortere eller lengre tid. Gjennom dette tilbudet får du mulighet til å møte andre i samme situasjon. Vi vil ha fokus på fysisk aktivitet som passer for alle i ca. 60 minutter. Etter treningen møtes vi til en uformell prat.  
 
GULL-treff er et gratis tilbud som passer for deg som 
 • har gjennomgått kreftsykdom og behandling
 • for deg som akkurat har fått en kreftdiagnose 
 
Datoer: 
Torsdager i partallsuker fra 9. januar til og med 28.mai 2020 (totalt 11 møter). 
 
Sted
Oppmøte Tømmerli sykehjem i Brumunddal (Børkevegen 11 A). 
 
Tid: 
13.00 – 15.00.
 
Velkommen!

Mestringskurset «Å leve i livet»

Velkommen til et gratis og sosialt mestringskurs for deg som har kreft eller har vært rammet av kreftsykdom. Kurset passer også for deg som er partner eller pårørende.

Kurset arrangeres av Ringsaker kommune for innbyggere i kommunen, i samarbeid med Ringen rehabiliteringssenter. Du vil møte fysioterapeuter, idrettspedagog og kreftsykepleiere fra våre tverrfaglige team. Alle kveldene starter med servering, og sosialt samvær. Derfor er det fint om du gir beskjed om eventuelle allergier.

Kveldene vil bestå av

 • Sosialt samvær med mat og drikke.
 • Samtaler og undervisning.
 • Kreftforeningen holder kurset «Livslyst»
 • Lett fysisk aktivitet.


Tid og sted

 • 24. februar på Tømmerli kl. 16.00 - 19.15
 • 2. mars på Ringen rehabiliteringssenter kl. 16.00 – 19.15
 • 9. mars på Tømmerli sykehjem kl. 16.00 – 19.15
 • 16. mars på Ringen rehabiliteringssenter kl.16.00 – 19.30
   

Påmelding og spørsmål 

Kontakt kreftkoordinator Heidi Nordsveen på telefon 481 32 058 eller e-post heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no 481 32 058 ved spørsmål eller ønske om påmelding.

Velkommen!