Kreftkoordinatoren kan hjelpe med

Kreftkoordinatoren i Ringsaker kommune er ansatt i Kommunalmedisinsk senter (KMS) og har kontorplass ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumunddal.

Kreftkoordinatoren tilbyr:

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelp til lindring av symptomer og plager.
  • Gi informasjon om tjenestetilbudet i og utenfor kommunen.
  • Hjelp til samordning av tilbud og tjenester til personer med kreft, til personer med annen alvorlig kronisk sykdom og deres pårørende.
  • Være et bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og andre aktuelle samarbeidspartnere(slik som sykehus, fastlege, NAV, sosionom, helsestasjon, skole/barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktsykepleiere i kommunen, hjemmetjenesten, kort- og langtidsavdelinger, rehabilteringsenheter, prest).

Kreftkoordinatorens funksjon

  • Være til hjelp med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for personer med kreft og deres pårørende på best mulig måte.
  • Være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt personer med kreft i kommunen.
  • Være lett tilgjengelig for den som er syk og dens pårørende.
  • Bidra til gode rutinen og systemer for kreftomsorg og lindrende omsorg i kommunen.

Ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg

Ringsaker kommune har etablert en ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg. Gruppen består av kontaktsykepleiere fra alle  pleie – og omsorgsdistrikter i kommunen, Kommunalmedisinsk senter og rådgiver fra helse- og omsorgsseksjonen.

Kontaktsykepleiere i Ringsaker kommune

Distrikt Moelv
Toril Medlien
Tlf : 62 33 57 71

Distrikt Nes
Anne Rosenlund                                               
Tlf : 62 33 66 90

Distrikt Brumunddal
Bente Berntsen
Tlf: 62 36 20 57

Britt Kråkevik                                      
Tlf: 62 36 20 17

Kommunalmedisinsk Senter
Kirsti Hagen- Martinsen
Tlf : 62 36 20 93

(med forbehold om endringer av telefonnummer og kontaktpersoner)

Kontakt kreftkoordinatoren

Kreftkoordinator Heidi Nordsveen

Telefon:
48 13 20 58/ 62 36 20 46
E-post:
heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no

Besøksadresse:
Tømmerli bo – og aktivitetssenter
Børkevegen 11, 2385 Brumunddal