Kirkenær barneskole har en flott beliggenhet, omkranset av Furnes kirke og et vakkert kulturlandskap. Skolen er preget av en felles kultur med felles mål. Skole og hjem samarbeider alltid om en bedre skole der faglig og sosial læring står i fokus.

Skolen har 175 elever og 39 ansatte i skole og skolefritidsordning, og er partnerskole til lærerutdanningen på Høgskolen i Hedmark. 

Skolen har fokus på klasseledelse, bruk av skolebiblioteket, tilpasset opplæring, å skape god selvfølelse – spre selvtillit ut til elevene og ha en god dialog i alle ledd.