Administrasjon, ledelse, stab

Line Osmo
Skoleleder
line.osmo@ringsaker.kommune.no

Marianne Vardebakken
Assisterende skoleleder
41338657
marianne.vardebakken@ringsaker.kommune.no

Lars Erik Saxrud
Assisterende skoleleder
41620583
lars.erik.saxrud@ringsaker.kommune.no

Aase Ranheim
Førstesekretær
Sentralbord: 62 33 60 00 / 96946746
aase.ranheim@ringsaker.kommune.no

Toini A. Lundby
Sosialrådgiver
96946751
talu@ringsaker.kommune.no

Arne Sand Danbolt
Rådgiver
96946750
asd@ringsaker.kommune.no

Reidun Hoholm
Helsesøster (man - tir)
46842434
reidun.elisabeth.hoholm@ringsaker.kommune.no

Kristoffer Skaarseth
Fagarbeider IKT
96946748
kristoffer.skaarseth@skole.ringsaker.kommune.no

Kontaktinfo skole og ansatte

 

Telefonliste Brumunddal ungdomsskole      
         
Stilling Navn   Telefon Epost
Sentralbord   62336000 96946746 postbrusk@ringsaker.kommune.no
         
Rektor Line Osmo   97643420 line.osmo@ringsaker.kommune.no
Assisterende skoleleder Lars Erik Saxrud   41620583 lars.erik.saxrud@ringsaker.kommune.no 
Assisterende skoleleder Marianne Vardebakken   41338657 marianne.vardebakken@ringsaker.kommune.no
Rådgiver Arne Sand Danbolt   96946750 asd@ringsaker.kommune.no
Rådgvier Toini Lundby   96946751 toini.andersen.lundby@ringsaker.kommune.no
         
Bibliotek Aud Cocozza     aud.cocozza@ringsaker.kommune.no
Kontor Aase Ranheim   96946746 aar@ringsaker.kommune.no
IKT Kristoffer Skaarseth   96946748 lkriskaa@skole.ringsaker.kommune.no
8. trinn        
8A Rune Pettersen   41642682 lrunpett@skole.ringsaker.kommune.no
8A Anne Carina Svendsen   96946725 anne.svendsen@skole.ringsaker.kommune.no
8B Frode Bekk   48092789 lforbekk@skole.ringsaker.kommune.no
8B Helene Aa Larsen   96946728 lhellars@skole.ringsaker.kommune.no
8C Miriam Nyland   99456512 lmirnyla@skole.ringsaker.kommune.no
8C Trude Wilson   46962689 ltruwils@skole.ringsaker.kommune.no
8D Linn Therese Haugen   96946730 llinhaug@skole.ringsaker.kommune.no
8D Amund Foss   47790350 lamufoss@skole.ringsaker.kommune.no
8E Ragnhild R Mogen   96946729 lragmoge@skole.ringsaker.kommune.no
8E Susanne Knutsen   96946724 lsusknut@skole.ringsaker.kommune.no
9. trinn        
9A Siv Mali Høyby   99250850 lsivhoyb@skole.ringsaker.kommune.no
9A Petter Nomerstad   41262113 lpetnome@skole.ringsaker.kommune.no
9B Stine Imingen   92254742 lstiimin@skole.ringsaker.kommune.no
9B Helene Aaberg   47907113 lhelaabe@skole.ringsaker.kommune.no
9C Åshild Ottestad   45077299 lashotte@skole.ringsaker.kommune.no
9C Torje Linnerud   95111768 ltorlinn@skole.ringsaker.kommune.no
9D Hege Hopteigen   95163764 lheghopt@skole.ringsaker.kommune.no
9D Eririn Holt   97088551 leirholt@skole.ringsaker.kommune.no
9E Marit B Corbatta-Thyness   91762679 lmarcorb@skole.ringsaker.kommune.no
9E Anders Øgle Bakke   97765173 landbakk@skole.ringsaker.kommune.no
10. trinn        
10A Elling Brandvold   98888084 lellbran@skole.ringsaker.kommune.no
10A Ida Bøhmer   99402627 lidabohm@skole.ringsaker.kommune.no
10B Hanne K Nilssen   48290802 lhannils@skole.ringsaker.kommune.no
10B Sissel Mette Schlømer   48173330 lsisschl@skole.ringsaker.kommune.no
10C Jim Stian Hansen   99004793 ljimhans@skole.ringsaker.kommune.no
10C Trine Hovde   99505139 ltrihovd@skole.ringsaker.kommune.no
10D Oda Ihle Steen   96944178 lodasteen@skole.ringsaker.kommune.no
10D Linda Solbakk   96946718 llinsolb@skole.ringsaker.kommune.no
10E Ragnhild Høgåsen   41437348 lragholl@skole.ringsaker.kommune.no
10E Tommy Brynthe Torp   96946720 ltomtorp@skole.ringsaker.kommune.no
Andre:        
faglærer Maren Aarskog   96946733 lmaraars@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer  Barbro Evensen   96946735 lbareven@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer Tove M Sylejmani   96946736 ltovsylej@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer Jon-Christer Skogsrud   91869658 ljonskog@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer Inger Lise Aas   94009160 lingaas1@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer Aaste B Nauste   96946727 laasnaust@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer Anne Kjersti Austlid   95944708 lannaust@skole.ringsaker.kommune.no
faglærer  Kari Andrea Bye   96946726 lkarbye@skole.ringsaker.kommune.no
assistent Else Mari Solhjem   94209489 lelssolh@skole.ringsaker.kommune.no
assistent Tor Åge Grønstad   91170234 ltorgron@skole.ringsaker.kommune.no
assistent Alan Jørstad   99337750 lalajors@skole.ringsaker.kommune.no
         
Helsesøster Reidun Hoholm   46842434 reidun.elisabeth.hoholm@ringsaker.kommune.no