Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1.- 4.trinn.

Tilbudet skal være med å dekke barns behov for tilsyn, omsorg, vennskap, sosial læring, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barns nærmiljø.

SFO blir drevet i henhold til politiske vedtak. Vedtektene er godkjent av kommunestyret i Ringsaker. Økonomisk dekkes driften gjennom statstilskudd og foreldrebetaling.

Lenken til oppdatert prisregulativ for SFO plass i Ringsaker kommune finner du øverst til høyre på siden.

SFO har åpent alle virkedager fra kl. 07:00 til kl. 16:30, men er stengt i hele juli, i romjulen og 3 dager før påske.

Fra sommerferien og ut juni måned er SFO åpent kl. 07:00 - 16:30.

SFO har sin hovedbase i 7.klasserommet til høyre for hovedinngangen, men vi benytter også klasserom, skolekjøkkenet, kunst- og håndtverkssalen og gymsalen til aktiviteter.

 

Ansatte på SFO 2020-2021
SFO leder Kim Tajet Skaug
Barneveiledere Heidi Edvardsen
  Åge Jonny Morud
  Hild Skjønsberg
  Bjørn Steinar Løkken
Vikarer  
   

På Kylstad SFO har "de tre T-ene" en viktig plass i hverdagen.
Det arbeides kontinuerlig med å skape
TRYGGHET - TRIVSEL - TILHØRIGHET
for alle SFO-barna.