Åpningstider:

Hver ukedag fra kl. 07.00 – 08.15 og fra etter skoleslutt og til 16.30.
SFO starter 1. august og har siste åpningsdag 30. juni. SFO er ellers åpen i høst- og vinterferien.
Romjula og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag, er SFO stengt.
Vi nås på mobiltelefon 404 34 430 (Moelv)  og 940 17 321(Fossen)

Priser

Se PRISREGULATIV på forsiden

 

Om aktivitetsskolen vår

Helhetlig skoledag er en viktig satsing for oss, og vi satser hardt på et godt samarbeid mellom skole og AKS/SFO. Vi har de siste årene svært gode tilbakemeldinger fra barn, voksne og fra ansatte.  Målsettingen med fokus på dette samarbeidet har vært å sikre en sterkere tilknytning mellom skole og skolefritidsordningen, og på den måten øke kvaliteten. Vi har plukket ut noen utvalgte satsingsområder, og det blir jobbet i prosjektperioder der barna får et spennende og godt strukturert opplegg.