Klasse- og elevrådsarbeid

En overordnet målsetting med klasse- og elevrådsarbeidet er å fremme elevansvar i skolemiljøet. Elevene skal dessuten lære demokratiske arbeidsmåter, og ta ansvar for egen og andres utvikling. De skal kunne godta at mennesker har ulike og forskjellige forutsetninger. Det er også viktig at elevene får trening i å ta demokratiske beslutninger og ta ansvaret for dem. Elevrådet 1.-4. trinn består av to representanter fra hvert trinn, mens elevrådet 5.-7. trinn består av tre representanter og tre vararepresentanter fra hvert trinn. Alle velges på klasseråd ved skolestart om høsten. En lærer deltar som veileder på elevrådsmøtene.


Elevråd 1.-4. trinn

Trinn Elevrådsrepresentant
1. trinn Velges januar 2021
2. trinn

Hermine øvergård (blå)
Brede Øyen (blå vara)
Mina Celine Skovran Breiby (rød)
Elias Frogner (rød vara)
Dima Merhawi Redi (gul)
Ada Sofie Eriksen (gul vara)

3. trinn Hermon Mussie (blå)
Emrik Bakken Skogsrud (blå vara)
Wissam Walid Alibrahim (rød)
Linnea Jacobsen Andersen (rød vara)
Mie Svendstad Bråten (gul)
Lucas Andre Esbjørnsen (gul vara)
4. trinn Millah Lam Spikkerud (blå)
Pernille Sanbu Andersen (blå vara)
Kevin Paluca (rød)
Tino Angelsen (rød vara)
Lea Storrø-Alfstad (gul)
Erle Froberghagen (gul vara)


Elevråd 5.-7. trinn

Trinn Valgt representant
5. trinn

Emma Jønsber Røe (blå)
Even Skaugli Bjerkeli (blå vara)
Ane Utseth-Hauge (rød)
Sigurd Holst Berntsen (rød vara)
Anna Cathlin Vu (gul)
Hauke Schwering Sørum (gul vara)

6. trinn

Emilie B. Gresset (blå)
Storm Kvarberg (blå vara)
Adrian H. Ekeberg (rød)
Kristine Væringstad (rød vara)
Bendik Olsen Skar (gul)
Pernille Øvergaard (gul vara)

7. trinn Helene Emilie Øyen (blå)
Storm Jakobsen Krogrud (blå vara)
Lukas Langdalen Larsen (rød) - Nestleder
Mia Hagelund Lien (rød vara)
Frøya Dynna Ålgård (gul) - Elevrådsleder
Simen Nystrand (gul vara)

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FAUs styre velges blant trinnkontaktene på årsmøtet i september. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, revisor og tre styremedlemmer. 

Funksjon Navn Tlf. E-post
Leder Tom Nysæter 46828143 tom.nys@live.no
Nestleder Tore Martin Houmb 40483525 torem.houmb@hotmail.com
Sekretær Marit Corbatta-Thynnes 91762679 maritbt@online.no
Kasserer Milena Løftingsmo 99522297 milena.loftingsmo@dnbeiendom.no
Styremedlem Vegard Winther 92816575 vegard.winther@gmail.com
Styremedlem Roger Moseng 91358981 romoseng@online.no
Styremedlem Ales Haave 41521680 lalehaav@skole.ringsaker.kommune.no
Revisor Pål Henrik Kristiansen 46912760  

 

Aktivitetsplan 2018-19

Høsten 2019

FAU styremøte

4. september

 Konstituering

FAU styremøte     

3. oktober

 

FAU styremøte

29. oktober

 

FAU styremøte

27. november
 
 

Juleforestilling

12. desember

 


Våren 2020

FAU styremøte

28. januar

FAU + 17. maikomitèen

FAU styremøte

26. februar

 

FAU styremøte 26. mars  

FAU styremøte

28. april 

Siste ang. 17. mai

FAU styremøte

20. mai

Forberede årmøtet

Årsmøte FAU

3. juni

Klassekontakter + alle foreldrene

Alle FAU-møter og årsmøtet er på skolens personalrom og er åpne for alle, hvis ikke annet er sagt eller skrevet.

Samarbeidsutvalget (SU)

Skolen har et samarbeidsutvalg med to representanter fra foreldrerådet, to fra elevrådet, to lærerrepresentanter, en fra andre tilsatte, en politisk representant og skoleleder. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig jobbe for å fremme kontakten mellom hjem og skole.

Samarbeidsutvalget skal gi uttalelser eller gjøre vedtak i saker som gjelder utviklingsplaner, lokale læreplaner, planer for samarbeid mellom hjem og skole, budsjettforslag, disponering av undervisningstimetall og fritidstiltak som elevene ønsker å drive. I tillegg trafikkforhold, skolevei, planer for ombygging og vedlikehold av skoleanlegg.

Foreldrerepresentant og leder

Tom Nysæter

Foreldrerepresentant og nestleder

Tore Martin Houmb

Foreldrerepresentant

Ales Haave

Lærerrepresentant

Monica Gusfre Invaldsen

Lærerrepresentant

Bjørg L. Lillesveen

Elevrepresentant

Lillebjørn Skaug

Elevrepresentant

Vilde Bergsaune Winther

Andre tilsatte

Inger Lise M. Skogsrud

Politisk valgt

Gia Hoang Ahn Nguyen

Rektor

Kari S. Ødegård

Trinnkontakter

På vårens foreldremøter velges 4-6 trinnkontakter fra hvert trinn. Deres oppgave er å samarbeide med kontaktlærerne på sine trinn ved å planlegge ulike aktiviteter gjennom skoleåret.

1. trinn

Stine Bjerke Lunde 40633764
Line Andersen Maurdalen 99038813
Linn Siren Løken 95157543
Henriette Slaatten Nytrøen 90784985
Lars Ingar Øien 96996600
Ina Linnerud 94989104
Sara Eggen Aschim 93449554

2. trinn

Erle Breimo Morstad Willard 40232471
Jenny Andresen Djupvik 95298462
Mari Farlund 47391849
Torunn Nybakken 41692285
Camilla Slaatten Lamøy 97605092
Silje Beate Korsgård Solvang 91740725

3. trinn

Kjetil Fløtre 99336230
Amund Buraas 99233392
Iselin Klævahaugen 91394112
Steffen Svanheim 97765095
Sissel Juliussen 90936121
Rune Hoff 97510809
   

4. trinn

Linda Skansberg Torstensen 41768944
Hilde Myntevik Finstad 95937272
Aina Skaugli 95968048
Trang Ngo 47646265
Vebjørn Brandal 92808477
Rune Raabe Sørum 90191998

5. trinn

Undis Johansen 95554498
Kjersti Gresseth 91720964
Elisabeth Andersen 99393160
Elisabeth Øvergaard 99408689
Ingvild Alfstad 41927781
Rita Faraasen 47283384
   

6. trinn

Veronica Evensen 95097002
Marianne Krogrud 97762018
Linn-Heidi Øien Rønningen 41541654
Mari Farlund 47391849
Roy Lien 95136632
Hilde Myntevik Finstad 95937272

7. trinn

Astrid Stramrud-Torsæter 90879241
Elin Svensrud Blystad 93690043
Stine Johansen Skaug 92411059
Silje Renate Tyskeberg 97551441
Laila Krogrud 97605113
Lisbeth Halmrast Onshus 97886980

 

Utvalg og komitèer

Her finner du kontaktinformasjon til de personene som sitter i bevertningskomitèen og valgkomitèen.

Bevertningskomitè

Navn På valg
Henriette Larsen 2020
Mette Jørgensen 2020
Liv Tone Sæther 2020
Ann Merete Tøraasen 2020
Siw Engen 2021
Ingeborg Myrstad-Nilsen 2021
Eli Marie Olsen 2021

 

Valgkomitè

Navn Tlf. På valg
Monica Berg 99103098 2020
Lene Kristin Lierhagen 95268010 2020
Thor Henry Forsberg 40607831 2020
Linda Korup Berntsen   2021

Revisor

Navn Tlf. På valg
Pål Henrik Kristiansen 46912760 2020