Skolen er organisert i aldersblanda grupper. Aldersblanding blir brukt bevisst som pedagogisk virkemiddel. Teamarbeid er viktig for oss, slik at de ansatte får brukt sin kompetanse på best mulig måte. Våre satsingsområder er økt læringsutbytte, oppfølging av kartleggingsresultater, oppbygging av skolebiblioteket med nivådeling og tilpasset program for systematisk lese- og skriveopplæring. Vi satser på kollegabasert veiledning gjennom hospitering hos hverandre. Skolevandring blir også brukt for å bevisstgjøre den enkelte ansatte på egen praksis. Det blir lagt til rette for felles refleksjon over praksis blant alle ansatte.

Skolen har en godt etablert elevbedrift. Én uke i året er skolen omgjort til en bedrift hvor alle elevene er delaktige. Resten av året fungerer bedriften periodevis etter bestillinger.