Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen.

Administrasjonsutvalget i Ringsaker kommune har syv medlemmer. 
 

Medlemmer i administrasjonsutvalget

Nina Tollan (Ap), leder
Bernt Egil Torp (Ap), nestleder 
Heidi Helene Pabsdorff (H)
Lars Svendstad (Frp)