Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen.

Medlemmer i administrasjonsutvalget

  • Nina Elisabeth Tollan, Ap, leder
  • Marit Ophus, FrP, nestleder
  • Bernt Egil Torp, Ap, medlem
  • Jack Hatlen, INP, medlem 

Arbeidstakerrepresentanter  i administrasjonsutvalget

  • Jørn Eriksen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
  • Øyvind Melgalvis, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
  • Cathrine Bjørke Hjell, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleie Forbund