Forliksrådet er en meklingsinstans og domstol som har som i hovedoppgave å legge til rette for at partene får løst saken sin enkelt og rimelig, enten ved mekling eller ved dom. Dei fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uoverensstemmelser om gjeld i ulike sammenhenger, særlig i samband med kjøp av varer og tjenester.

Et krav om betaling av gjeld kan legges fram for forliksrådet for å oppnå enighet mellom partene, eller for å få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig.Den som taper saka vert som regel dømt til å betale saksomkostningene, som er et rettsgebyr i tillegg til eventuelle advokat- eller inkassosalær for motparten.Forliksrådet behandler kun sivile saker, ikke straffesaker.

Les mer på Politiets nettsider