Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser. 

Klagenemnda i Ringsaker kommune har tre medlemmer:

Anne Miklavic (Sp), leder
Arne Skarseth (Ap)nestleder
Juliane Bergersen (Ap)

Møteplan og medlemmer i klagenemda