Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser. 
Klagenemnda i Ringsaker kommune har tre medlemmer:

Anne Miklavic (Sp), leder
Thomas Hisdal Eriksen (MDG) nestleder
Asle Skogstad (InP)

Møteplan og medlemmer i klagenemda