Ungdomsrådet består av representanter fra Brumunddal, Brøttum, Furnes, Moelv og Nes ungdomsskoler samt Ringsaker videregående skole. Rådet har en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmer i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av ungdom i kommunen, og representanter fra rådet kan stille i møter med utvalgene. Rådet kan invitere fagpersoner som orienterer om kommunens tjenesteområder.

Ungdomsrådet skal være fast høringsinstans i saker som vedrører ungdom i kommunen, og rådet kan selv foreslå saker for utredning til ordfører. Rådet skal motta sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

I plansaker kan barn og unges representant orientere, og gi ungdomsrådet muligheter til innspill i saker som har betydning for barn og unge i kommunen.

Ringsakers representant i Ungdommens fylkesting UFT Innlandet er Ingrid Elisabeth Volungholen. Vararepresentant er Agnes Vestad.

Reglement for ungdomsrådet

Les om utviklingen av ungdomsrådet 

Se videoen Opplæring av Ringsaker ungdomsråd på YouTube

Se Ringsaker ungdomsråd – presentasjonsfilm på YouTube

 

Møteplan for ungdomsrådet 2023 

Tirsdag 24. januar kl. 09.45 – 13.30. 
Møtested: Fritidsklubben i Brumunddal. 

Onsdag 22. februar kl.  09.45 – 13.30. 
Møtested: kommunestyresalen i Moelv. 

Torsdag 30. mars kl.  09.45 – 13.30. . 
Møtested: fritidsklubben i Brumunddal. 

Tirsdag 25. april kl.  09.45 – 13.30.  
Møtested: møterom B8 (lokalene ved siden av Matfatet i Brumunddal). 

Se møteplan for 2023 i Visma


Foto (fra venstre): Dila Cemek, Eirik Østby- Deglum, Malin Birgitte Håland Nygård, Reexan Sulub Saqlane, Johanne Årskog Larsen, Marta Losmane, Torbjørn Solberg Torp, Ida Grytting Skjoldknap, Emma Røhnebæk Kvernmo, Kine Jevne-Grove og Sami Tofik Abas.  

Ikke tilstede: Ingrid Røhnebæk Kvernmo og Sine Castelein Bergengen