Ungdomsrådet består av representanter fra Brumunddal, Brøttum, Furnes, Moelv og Nes ungdomsskoler samt Ringsaker videregående skole. Rådet har en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmer i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av ungdom i kommunen, og representanter fra rådet kan stille i møter med utvalgene. Rådet kan invitere fagpersoner som orienterer om kommunens tjenesteområder.

Ungdomsrådet skal være fast høringsinstans i saker som vedrører ungdom i kommunen, og rådet kan selv foreslå saker for utredning til ordfører. Rådet skal motta sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

I plansaker kan barn og unges representant orientere, og gi ungdomsrådet muligheter til innspill i saker som har betydning for barn og unge i kommunen.

Årets ungdomsråd har gjennomgått store endringer, først og fremst som følge av Ungdomsprosjektet i Ringsaker. Prosjektet har blant annet bidratt til at Ungdomsrådet har fått en helt ny form for opplæring og endret møtestruktur. I tillegg har prosjektet satt i gang endringer som opplæring, med mål om å sette rådet i stand til å fylle rollen sin på en god måte. De har også satt fokus på å skape et trygt ytringsklima i gruppa, hvor det å bli godt kjent har vært viktig.

Reglement for ungdomsrådet

Les om utviklingen av ungdomsrådet 

 

Møteplan for Ungdomsrådet 2020/2021

Datoer:

Tirsdag 27. oktober - opplæring

Onsdag 28. oktober

Onsdag 25. november

Onsdag 24. februar

Onsdag 14. april

Onsdag 12. mai 

Onsdag juni- dato settes i møtet i mai.

Møtested:

Fritidsklubben Brumunddal
Fritidsklubben Moelv
Teams 

Tidspunkt:
09.45 – 14.00