Utvalgene består hver av 11 medlemmer og varamedlemmer. Utvalg for omsorg skal i hovedsak behandle saker som angår områdene helse, omsorg og sosial, mens utvalg for oppvekst i hovedsak skal behandle saker som angår virksomhetsområdene barnehage og skole. I tillegg skal utvalgene i løpet av perioden involveres i en prosess med utarbeidelse av planstrategi og de kan involveres i prosess med utarbeidelse av utvalgte tematiske planer.

 

Medlemmer i utvalget for omsorg

Arne Ingvar Dobloug (Sp), leder
Jørn Eriksen (Ap), nestleder
Anne Lene Jonassen (Ap)
Juliane Bergersen (Ap)
Anders Nybakken (Ap)
Arne Skarseth (Ap)
Kai Smeby (SV)
Per Sandbakken (Sp)
Marte Røhnebæk (Sp)
Anne Miklavic (Sp)
Svetlana K. Johnsen (Frp) 

Medlemmer i utvalget for oppvekst

Willy Kroken (Ap), leder
Anne-Lise Mellbye (Sp), nestleder
Erling Segelstad (Ap)
Nina Tollan (Ap)
Jon Rusten (Ap)
Rune Melgalvis (Ap)
Tormod Skaare (Sp)
Ole Kristian Barli (Sp)
Lene Kristine Eikeland (Pp)
Dyveke Lundsæter (Rødt)
Heidi Helene Pabsdorff (H)

Reglement for utvalgene for omsorg og oppvekst