Utvalgene består hver av 11 medlemmer og varamedlemmer. Utvalg for omsorg skal i hovedsak behandle saker som angår områdene helse, omsorg og sosial, mens utvalg for oppvekst i hovedsak skal behandle saker som angår virksomhetsområdene barnehage og skole. I tillegg skal utvalgene i løpet av perioden involveres i en prosess med utarbeidelse av planstrategi og de kan involveres i prosess med utarbeidelse av utvalgte tematiske planer.

Møteplan og medlemmer i utvalg for omsorg

Møteplan og medlemmer i utvalg for oppvekst

Reglement for utvalgene for omsorg og oppvekst