Formannskapet består av 13 medlemmer og skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Alle saker som skal behandles i kommunestyret, med unntak av saker fra kontrollutvalget og kommunale foretak, samt saker fra komiteene av utpreget faglig karakter, og som ikke har økonomisk preg/konsekvens av en slik grad at det er naturlig at saken må gå via formannskapet (økonomiutvalget), skal først fremmes for formannskapet som vedtar innstilling i saken. 

Medlemmer i formannskapet

Anita Ihle Steen (Ap), ordfører
Atle Strand (Ap), varaordfører
Siv Mali Høy- by (Ap)
Bernt Torp (Ap)
Karianne Pettersen Hoel (Ap)
Thomas Eriksen (MDG)
Christian Haugen (SV) 
Odd-Amund Lundberg (Sp)
Kjersti Røhnebæk (Sp)
Trude Hustad (Sp)
Helge Vestheim (Pp)
Lars Svendstad (Frp)
Kai Ove Berg (H)

Reglement for formannskapet

Møteplan for formannskapet