Skolens satsingsområder

Tilpasset opplæring/økt læringsutbytte

 • Program for systematisk lese- og skriveopplæring
  • Veiledet lesing, lese- og læringsstrategier
  • Ny start, program for enkeltelever
  • Forpliktende foreldredeltakelse
  • Kompetanseutvikling for lærere
    
 • Den andre lese- og skriveopplæringen
  • lese- og læringsstrategier og ulike teksttyper
  • lesing og skriving i alle fag
    
 • Program for systematisk matematikkopplæring
  • Veiledet matematikk
  • Ny start, program for enkeltelever
  • Helhetlig plan og systematikk på mellomtrinnet
    
 • Engelsk
  • Fraseplan 1.-4. trinn
    
 • Vurdering for læring
  • Læringspartnere
    
 • Kultur for læring og fagfornyelsen

Digitale ferdigheter

 • IKT-planen
 • Office 365 som delings- og læringsplattform
 • Apper og iPad

Skolebibliotek

Biblioteket ligger i første etasje i skolens vestlige fløy, og er for det meste åpent og betjent av bibliotekar mandag til fredag. 

På biblioteket finner du barne- og ungdomsbøker, lesehefter, lydbøker, tegneserier, oppslagsverk, faglitteratur m.m. For tiden består biblioteksamlingen av rundt 8000 titler. Her kan du låne bøker både til å ha på skolen og til å ta med hjem. Det kan også reserveres bøker som er utlånt/har venteliste.

Lånetiden er for de fleste bøkene 4 uker, og elevene kan låne så mange bøker som de har behov for. De kan også låne bøker i sommerferien så lenge de er elever ved skolen. Biblioteket har også datamaskiner som kan brukes til oppgaveskriving og informasjonssøk.

Skolen arbeider etter EYLP-metoden (Early Years Literacy Program) som blant annet legger vekt på at elevene får lese bøker på rett nivå og riktig vanskelighetsgrad til hver enkelt. Mange av titlene er derfor nivådelte, slik at eleven kan finne en bok som passer akkurat sitt lesenivå akkurat nå.

Du kan også søke etter bøker i skolebiblioteket ved å klikke på lenken under.

 

Uteområde

Uteområdet til skolen er stadig under utvikling og utbedring. Lekeapparater slites og må fornyes. I mai 2019 har foreldre ved skolen jobbet på dugnad for å få på plass en klatre-/hinderløype i skolens skogsområde. Resultatet har blitt veldig bra, til stor glede for skolens elever. Hinderløypa er godkjent av kommunens bygg og eiendomsavdeling.

Bilde av klatre-/hinderløypa i skolens skogsområde

klatre- og hinderløype2.png