Nyhetsbrev juni 2024

Inkludering og rekruttering – oppfølging januarsamling

I januar hadde vi en fin samling med lag og foreninger på Prøysenhuset. Temaet var inkludering og rekruttering, og gruppearbeidet resulterte i mange god ideer om hvordan møte nye medlemmer på en god måte.

Innspillene er nå oppsummert og systematisert. Temaet tas videre i framtidige samlinger. På kommunens nettside kan du lese mer om noen av hovedtrekkene. 

Kulturkalenderen - enklere og bedre

I kommunens kulturkalender kan du legge inn arrangement gratis. Kalenderen er nå blitt enklere og bedre: Du trenger kun å registrere ditt arrangement via ETT skjema (Kulturnett Innlandet). Dette skjemaet ligger nå på alle de ulike nettstedene. Er arrangementet meldt inn via dette skjemaet, vises det både hos Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, HA-tavla, RBs Ringsaker Rundt, Kulturnett Innlandet, Visit ØstNorge og VisitMjøsa

Og ikke nok med det - arrangement med billetter via de større billettsystemene, kommer automatisk inn i kalenderen.  Les mer i kulturkalenderen

Frivillighetsfestival 2024 - meld dere på!

Årets frivillighetsfestival går av stabelen i Brumunddal sentrum lørdag 7. september kl. 12.00-14.30. Dette er en fin arena for å bli kjent på tvers av foreninger og til å møte framtidige medlemmer blant 
publikum.

Påmeldingen er nå åpnet. Frist er 18. august. Vi håper å se dere alle denne dagen!

Les mer på festivalens egen nettside og meld dere på!

Ungfritid.no - en viktig portal!

I Ringsaker har vi et rikt tilbud av fritidsaktiviteter for barn og unge. Samtidig vokser kommunen med flere nye innbyggere hvert år. For mange er det utfordrende å skaffe seg oversikt over alle disse tilbudene, og både innbyggere og fagfolk etter-
spør dette. Ringsaker kommune jobber for å samle alle tilbudene i portalen ungfritid.no. Dette er en digital oppslagstavle og en rekrutteringsplattform hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Vi har samlet nødvendig informasjon for å kunne ta portalen i bruk.  

Kontaktpersoner i kommunen, del 5

Astrid Petersen Finneid er rådgiver/beredskapskoordinator med ansvar for å planlegge, organisere og koordinere beredskapsarbeidet i kommunen. Dette inkluderer en rekke oppgaver for å sikre at både kommunen som organisasjon samt kommunens innbyggere er forberedt på kriser, nødsituasjoner og uforutsette hendelser. Et viktig arbeidsområde er beredskapsplaner, gjennomføre øvelser samt å utføre risikoanalyser (også mot større arrangement).

Samarbeid og samvirke med frivilligheten, myndigheter/næringsliv, nødetater og andre relevante aktører er viktig for å sikre en helhetlig tilnærming til beredskap og krisehåndtering. 

Astrid er ofte med på samlinger mellom kommune og frivillighet.

Kontaktinformasjon: E-post: ape@ringsaker.kommune.no. Telefon: 990 14 659

Les mer om beredskap på kommunens nettside

God sommer!

Ringsaker kommune ønsker alle lag og foreninger en riktig god sommer!  Tusen takk for samarbeidet i året som har gått. Dere gjør Ringsaker til et godt sted å bo☺.

Vi minner om samlesiden for frivilligheten i Ringsaker kommune. Bruk denne aktivt!  

 

Nyhetsbrev februar 2024

Vårens møteplass – samling på Moelv skole

Tirsdag 9. april kl. 18-20 er det klart for en ny frivilligsamling. Vi møtes i aulaen på Moelv skole. Dette er noe av kveldens program: 

 • Møte med Ringsaker Blads nye redaktør, Trine Rasmussen
 • Deretter valg mellom to temaer: 
 1. Idrett og kultur: Ulike eksempler på gode samarbeid mellom kommune og frivillighet. Hva kan kulturkontoret bidra med? 
 2. Helse, omsorg og beredskap: Samarbeid mellom frivillighet og kommune. Erfaringsdeling

Mer informasjon og påmelding finner dere på kommunens nettside.

 

Husk april-fristen for tilskudd!

1. april er frist for ulike kultur- og idrettstilskudd: 

 • Grunn- og medlemstilskudd kulturorganisasjoner
 • Sommermusikkskole
 • NM-deltakelse kor og korps
 • Tilrettelegging for funksjonshemmede
 • Lekeplasstilskudd

Se kommunene nettside for mer informasjon

 

Frivilligfest i januar - bilder og nettsak

Frivillighetsfesten ble arrangert på Prøysenhuset tirsdag 16. januar i år. Nærmere 100 deltakere fra over 30 lag og foreninger var representert. 

– Verdien av frivillig innsats kan ikke måles i penger, innledet kultursjef Marthe Sørby med. 

Tema for dagen var inkludering og rekruttering, og i grupper på tvers kom det mange god ideer om hvordan møte nye medlemmer på en god måte. 

Les hele saken på kommunens nettside

 

Viktig og gledelig melding om kulturkalenderen 

Ringsaker kommune tilbyr en gratis kulturkalender der lag, foreninger og kulturaktører kan melde inn arrangement. Dette er et samarbeid mellom Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Visit ØstNorge, Visit Mjøsa, Kulturnett Innlandet og Ringsaker Blad (Ringsaker Rundt). Les mer på kommunens nettside. Du trenger kun å melde inn ditt arrangement ETT sted - og det dukker opp flere steder! Bruk skjemaet på kommunens nettside.

PS: Arrangement som ligger i et billettsystem, dukker automatisk opp i kulturkalenderen. 

Les mer om kulturkalenderen

 

Kontaktpersoner i kommunen - del 4

Marit Sannes-Fageraune (bilde t.v.): Leder for avdelingen som forvalter tilskuddsmidler idrett, friluftsliv, folkehelse og drift av idrettshaller/svømmehaller. Kontaktperson til Idrettsrådet. Er ofte med på samlinger mellom kommune og frivillighet. 

Ingeborg Nordlund (bilde t.h.): Koordinator folkehelse og frivillighet. Bidrar i utvikling av samarbeid og møteplasser mellom frivillig sektor og kommune. Kontaktperson for frivillighetsfestivalen. Kontakt Ingeborg om du lurer på hvem i kommunen som kan hjelpe deg. 

Kontaktinfo for alle på kulturkontoret finner du på kommunens nettside. 

 

Går dere glipp av viktig informasjon?

Vi har fått tilbakemelding på at ikke alle mottar informasjon om frivilligsamlinger som kommunen arrangerer. Disse samlingene er for alle lag og foreninger! Her er noen tips som kan sikre at informasjon kommer ut:

 • Sjekk søppel-epost. Kommunale e-poster kan havne der.
 • Følg med på kommunens nettside, for frivilligheten, der legges all informasjon ut som vi sender via e-post.
 • Les nyhetsbrevene. Dette sendes ut via e-post to ganger i halvåret. 
 • Ikke bruk private e-poster, men bytt til e-poster knyttet til funksjon. Dette gjør det enklere å holde våre e-post-lister oppdatert. På kommunens nettside finner du mer informasjon om dette. 

 

Nyhetsbrev september 2023

Høstens møteplass – tre webinarer

Senhøstens treffpunkt for frivilligheten blir ulike webinarer tirsdag 14. november kl. 20.30-21.30.
Dere kan velge mellom tre temaer:

 • Sosiale medier for nybegynnere
 • Arbeid i valgkomiteer
 • Søknadsskriving på 1-2-3

Mer informasjon og påmelding finner dere på kommunens nettside. 

Vi oppfordrer til å printe ut årshjulet med de faste møteplassene mellom frivillig sektor og Ringsaker kommune.

Husk oktober-fristen for tilskudd!

1. oktober er frist for ulike idrettstilskudd:

 • Barneidrettsskoler og rekrutteringsfremmende tiltak
 • Klubbutvikling
 • Representasjonsoppgaver
 • Ekstraordinært vedlikehold
 • Vann, kloakk og renovasjon
 • Større maskiner og anlegg utenom spillemiddelordningen

Se kommunene nettside for mer informasjon.

Frivillighetsfestivalen 2023 - bilder og evaluering

Frivillighetsfestivalen ble arrangert på Mo gård lørdag 2. september. I år var det deltakerrekord med hele 47 lag og foreninger representert. Besøkende fikk en innholdsrik dag med presentasjon av uttallige fritidsaktiviteter som innbyggerne kan velge mellom i kommunen vår.

Denne festivalen lager vi sammen. For å gjøre arrangementet enda bedre til neste år, trenger vi å høre fra dere. Svar på skjemaet . Frist for innsending er 24. september.

«Jul i Ringsaker» og tilskudd julearrangement

Høsten er kommet og tiden går fort til jul. Ønsker dere å ha med arrangement i kommunens kalender «Jul i Ringskaker»? Da er det lurt å starte planleggingen allerede nå.
Frist for innmelding av arrangement er 15. oktober. Registrering skjer via kommunens ordinære kalender.

Vi oppfordrer alle til å være ute i god tid når dere søker om tilskudd til julekonserter og – arrangement. Tilskuddspotten er begrenset, og tilskudd blir behandlet og delt ut fortløpende. Se mer på kommunens nettside.

Kontaktpersoner i kommunen - del 3

Høsten er her med oppstart av aktiviteter i haller og kulturhus. Våre tilsynsvakter er noen av de personene dere kommer til å ha mest med å gjøre:

 • Trond Krokengen: Fagerlundhallen.
 • Kenneth Eklund: Neshallen.
 • Michael Thyberg: Furneshallen
 • Marit Hulleberg: Moelvhallen
 • Jan A. Skaug: Brøttumshallen
 • Bjørn Terje Jensen: Brumunddal teatersal, Moelv kulturhus og Tinges kulturhus

På kommunens bookingside finner du kontaktopplysninger og informasjon om utleie og booking.

Veteraner - en ressurs for frivilligheten

Anerkjennelse og ivaretakelse av Forsvarets veteraner og deres familier er viktig. De fortjener støtte og respekt for tjenesten de har gjort i internasjonale operasjoner. 

Veteraner kan være en god ressurs i det frivillige foreningslivet, både på det lokale fotballaget og i dugnadsgjengen i grenda. De har stor erfaring og kompetanse og god forståelse for ulike kulturer. Men utenfor de etablerte forsvarsbygdene er det ikke like lett å finne veien inn i de sosiale nettverkene. Ringsaker kommune har en egen veterankontakt og en veteranplan. Dette kan du lese mer om på kommunens nettside.

Nyhetsbrev mai 2023

Temadag for frivilligheten

Tirsdag 18. april møtte rundt 80 frivillige fra nærmere 35 lag og foreninger til temadag på Prøysenhuset. Her kunne de påmeldte velge mellom tre kurs: «Godt styrearbeid, ansvar og samspill, samt metodikk for utvikling», «Flest mulig lengst mulig!» og «Hvordan bli bedre på sosiale medier». 

– Tilbakemeldingene fra frivilligheten har vært gode. Dette er noe dere ønsker mer av, og det er ikke siste gang vi har disse temaene på agendaen, sier folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund.

Neste møteplass for frivillig sektor i Ringsaker kommune er frivillighetsfestivalen lørdag 2. september. I november blir det ny temadag. Dette møtet blir digitalt via Teams.

På kommunens Facebook-side kan du se bilder fra kvelden.

Årshjulet ligger på nettsiden til Ringsaker kommune

Bruk kulturkalenderen!

Visste du at Ringsaker kommune drifter en kulturkalender? Dette er et samarbeid mellom kommuner i Hamarregionene samt Visit ØstNorge (tidligere Visit Innlandet). Kalenderen viser idretts- og kulturarrangement som er åpne for alle. Dere trenger kun å melde inn arrangement ett sted.

Faste aktiviteter som krever medlemskap skal ikke registreres her. Kommunens ansvarlige, Rebekka Joswig, godkjenner alle innmeldinger fra Ringsaker.

Merk at det kun er større arrangement som blir godkjent hos Visit ØstNorge. Arrangement som er meldt inn i den digitale kalenderen før den 25. hver måned, kommer også med i en papirutgave som trykkes i Ringsaker Blad èn gang i måneden. Tilbudet er gratis.

Teamsmøte: Hvor er pengene?

Penger finnes, men hvordan får vi tak i dem? 1. juni kl. 09-12 inviterer Innlandets fylkeskommune til informasjonsmøte på Teams. Agendaen er:

 • Innlandet fylkeskommunes tilskuddsordninger
 • Internasjonale tilskuddsordninger
 • Offentlige aktører, stiftelser og fond
 • Kultur er også næring
 • Prosjektutvikling
 • Oppfølging og gjennomføring

Mer informasjon og påmelding finner dere på kommunens nettside.

Kulturs nettside

På kommunens nettside under Kultur finner dere undersiden Frivillig sektor. Her ligger nyttig informasjon til lag og foreninger.

 

Sondre.jpg  Kopi Rebekka.jpg

Kontaktperson i kommunen - del II

Vi fortsetter presentasjonen av ansatte ved kulturkontoret som lag og foreninger vil møte på i ulike sammenhenger.

Sondre Bonkerud har ansvar for booking og leietider i kulturhus og idrettshaller. I tillegg har han god kunnskap om risikoanalyser ved arrangement.

Kulturrådgiver Rebekka Joswig jobber med ordninger, prosjekter og arrangement for barn og unge og har ansvar for kulturkalenderen og kulturs nettside. 

Ta kontakt om dere lurer på noe.

Aktiviteter for ungdom - søk tilskudd! 

Vi minner om et ekstraordinært tilskudd som gjelder inneværende år: 2023 er ungdommens år i Ringsaker. I den forbindelse er det mulig for lag og foreninger å søke om et særskilt tilskudd til aktiviteter rettet mot ungdom. Tiltaket må ha som hovedmål å skape en god møteplass for ungdom og være åpent for alle mellom 13-19 år. Løpende søknadsfrist. Bli med og skap noe ekstra for og med ungdom i 2023! Se kommunens nettside for mer informasjon.

Frivillighetsfestivalen 2023

Påmelding til årets frivillighetsfestival er åpnet! Festivalen blir lørdag 2. september i Moelv. Dette er en fin arena for å bli kjent på tvers av foreninger og til å møte framtidige medlemmer blant publikum. Mer informasjon om årets festival kommer på kommunens nettside. Husk påmeldingsfrist 25. juni. Vi håper å se dere alle denne dagen! 

Meld inn nye e-postadresser

Vi vil igjen minne alle lag og foreninger på å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Flere ledere og styrer bruker private e-postadresser, og utskiftning av verv gjør det vanskelig for kommunen å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon. E-postadresser knyttet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld dette inn til kommunen. Etter årets samlinger på Prøysenhuset har flere av dere gjort dette. Det er vi glade for!

Bruk Tilskuddsportalen - få ekstra midler

Vi oppfordrer til å ta i bruk Tilskuddsportalen aktivt for å få inn flere midler til ulike aktiviteter og tiltak. Kulturkonsulent Sindre Tollan (sindre.tollan@ringsaker.kommune.no) bistår om dere trenger hjelp. 

 

Instagramkode.png

Ringsaker_Ung

Vi deler denne informasjonen på nytt: Ringsaker kommune driver Instagram-profilen @ringsaker_ung. Dette er en kanal som formidler saker og aktiviteter som interesserer ungdom i kommunen vår. Frivilligheten er velkommen til å melde inn saker og aktiviteter. Send melding via Intagram-kontoen eller e-post til kontostyrer Ida Sofie Flatekvål: isfl@ringsaker.kommune.no.

 

 

Nyhetsbrev februar 2023

Avslutning av Frivillighetens år

Tirsdag 17. janaur markerte 150 frivillige fra over 60 lag og foreninger avslutningen på Frivilighetens år 2022. Dette ble en flott kveld både til glede og nytte. Tusen takk til alle som deltok! Dere kan lese mer om kvelden på kommunens hjemmeside og i Ringsaker Blad. Kveldens gruppearbeid resulterte i mange gode innspill til framtidige møteplasser mellom frivillig sektor og kommunen. Disse er nå bearbeidet og oppsummering sendt ut til alle som deltok. 

Her følger en oppsummering av tiltakene vi gjør som resultat av kvelden:

1) Fortsetter å invitere til faste møteplasser som:

 • årlig frivillighetsfestival
 • årlig samling på Prøysenhuset
 • ulike temabaserte webinarer

2) Dele informasjon om disse møteplassene i disse kanalene:

 • kommunens hjemmeside
 • Facebook-arrangement 
 • e-post til lag og foreninger 

3) Lage årshjul med faste aktiviteter:

4) Presentere kontaktpersoner fra kommunen i nyhetsbrev og på kommunens nettside:

 • Det skal være enkelt å få veiledning fra kommunalt ansatte slik at jobben for lag og foreninger blir lettere.

Kontaktpersoner i kommunen - del I

Bilde kontaktpersoner i kommunen.JPG

I denne utgaven av nyhetsbrevet presenterer vi idrettskonsulent Sindre Tollan og kulturrådgiver Ragnhild N. Austdal. Disse to er viktige ressurser for lag og foreninger når det gjelder kunnskap om ulike tilskuddsordninger, både kommunale og eksterne, samt søknadsskriving.  

Bistand til bruk av Tilskuddsportalen 

Ønsker dere å bruke Tilskuddsportalen aktivt for å få inn flere midler til ulike aktiviteter og tiltak? Hver torsdag mellom kl. 12.00-14.00 i uke 10, 11, 12 og 13 kan du få hjelp av konsulent Sindre Tollan på biblioteket i Brumunddal. Her vil du få en god innføring i bruk av verktøyet, samt tips og triks for videre bruk. 

Tips om kurs fra Frivillighet Norge  

Frivillighet Norge har flere relevante kurs denne våren. Blant annet kurs i bruk av plattformene ungfritid.no og frivillig.no. Disse nettstedene bidrar til økt synlighet av alle aktiviteter lag 
og foreninger har. Frivillig.no er også en rekrutteringsplattform. Klikk på lenken for mer infomarsjon om disse kursene: 
Kurs i bruk av ungfritid.no
Kurs i ledelse av frivillige
Oversikt over alle kurs Frivillighet Norge tilbyr

Nytt tilskudd til aktiviteter for ungdom

2023 er ungdommens år i Ringsaker. Hvorfor? Signaler fra ungdommene selv er at de trenger flere felles arenaer hvor de kan skape gode opplevelser og minner sammen. De ønsker lavterskeltilbud med opplegg på steder hvor de allerede er og hvor de ikke trenger å melde seg på. I den forbindelse er det mulig for lag og foreninger å søke om et særskilt tilskudd til aktiviteter rettet mot ungdom. Tiltaket må ha som hovedmål å skape en god møteplass for ungdom og være åpent for alle mellom 13-19 år. Løpende søknadsfrist. Bli med 
og skap noe ekstra for og med ungdom i 2023! Se kommunens nettside for mer informasjon

Ringsaker_Ung 

Instagramkode.png

Vi deler denne informasjonen på nytt: Ringsaker kommune driver Instagram-profilen @ringsaker_ung. Dette er en kanal som formidler saker og aktiviteter som interesserer ungdom i kommunene vår. Frivilligheten er velkommen til å melde inn saker og aktivteter her. Send meldig via Intagram-kontoen eller e-post til kontostyrer Ida Sofie Flatekvål: isfl@ringsaker.kommune.no.

Frivillighetsfestivalen 2023

Årets frivillighetsfestival blir lørdag 2. september i Moelv. Frivillighetsfestivalen er én av to årlige møteplasser for hele den frivillige sektoren i Ringsaker. Dette er en fin arena for å bli kjent på tvers av foreninger og til å møte framtidige medlemmer blant publikum. Mer informasjon om årets festival kommer på kommunens nettside. Vi håper å se dere alle denne dagen! 

E-postadresser

Vi vil igjen minne alle lag og foreninger på å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Flere ledere og styrer bruker private e-postadresser, og utskiftninger av verv gjør det vanskelig for kommunen å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon. E-postadresser knyttet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld dette inn til kommunen. Etter samlingen på Prøysenhuset har flere av dere gjort dette. Det er vi glade for! 

Folkehelseprisen 2023

Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet ønsker forslag på kandidater til årets Folkehelsepris. Det tenkes folkehelse i et vidt perspektiv, rettet både mot barn og voksne. Idrettslagene deler ut egne priser. Frist for forslag på kandidater er 17. februar 2023. For mer informasjon, klikk på denne lenken eller send e-post til innlandet@nasjonalforeningen.no.

Nyhetsbrev november 2022

Frivillighetsfestivalen 2022

Tusen takk til alle som deltok på årets frivillighetsfestival! Det ble virkelig en flott dag i Brumunddal sentrum. Vi håper alle som deltok opplevde å ha en fin og nyttig dag i møte med publikum.
På kommunens Facebook-side kan du se alle bildene

Nytt webinar med ungfritid.no

Vi ønsker å tilby nytt kurs i bruk av www.ungfritid.no onsdag 23. november kl. 20.45- 21.30. Vi møtes på teams og møtelenke blir sendt i forkant av 
kurset. Her får dere tips og triks til hvordan bruke nettportalen til en plattform for rekruttering og synlighet for deres aktiviteter for barn og unge opptil 26 år. For innbyggerne i Ringsaker har det lenge vært et ønske om å finne alle fritidsaktiviteter på ett sted. Trykk her for mer infomasjon og påmelding. Påmeldingsfrist er 20.11. Frivillighet Norge har også et åpent kurs for innføring i ungfritid.no torsdag 10. november

Vi markerer avslutningen av Frivillighetens år 2022

Vi markerer avslutningen av frivillighetens år og inviterer alle lag og foreninger til Prøysenhuset tirsdag 17. januar. Vi oppsummerer året sammen, ser framover, spiser mat og får vekket lattermusklene av vår alles kjære Ragnhild Ellefsæter. Meld på deg og din forening her

E-postadresser og søppelpost: 

E-postadresser: 
Vi ønsker igjen å minne dere på dette med e-postadresser. Flere ledere og styrer bruker private e-postadresser. Utskiftninger av verv gjør det vanskelig for kommunen å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon. Vi vil derfor oppfordre ALLE lag og foreninger til å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Ett eksempel: lederaasheimskytterlag@gmail.com. Denne e-postadressen er uavhengig av hvem som har ledervervet. E-postadresser knytet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld dette inn til kommunen.

Søppelpost: 
Vi opplever at e-poster fra Ringsaker kommune havner i søppelkassen til dere mottakere. Et lite tips for å få e-postene i innboksen: Flytt den e-posten du finner i søppelkassen tilbake til innboks. Da vil framtidige e-poster automatisk kommer på rett sted.  

Tilskuddsportalen:

Tilskuddsportalen er et digitalt verktøy for dere som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til aktuelle prosjekter. Portalen har vært tilgjengelig for Ringsakers lag og foreninger i en prøveperiode som løper ut året. Kommunen ønsker å tegne et fast abonnementet, da vi mener verktøyet kan være nyttig for å finne relevante tilskuddsordninger. En videreføring etter 2022 forutsetter imidlertid at portalen blir brukt av frivilligheten og at den oppleves relevant og nyttig. Derfor ber vi dere ta dere tid til å svare på en kort evaluering av portalen. Frist for tilbakemelding er 20.11.2022. Dette blir viktig kunnskap når vi avgjør om vi viderefører abonnementet eller ei. Lenke til evaluering sendes i egen e-post. Mer informasjon om portalen, samt tips og triks finner dere her.

Ringsaker_Ung 

Ringsaker kommune driver Instagram-profilen @ringsaker_ung. Dette er en kanal som formidler saker og aktiviteter som interesserer ungdom i kommunene vår. Både kommunale enheter og frivilligheten er velkommen til å melde inn saker og aktivteter her. Send meldig via Intagram-kontoen eller e-post til kontostyrer Ida Sofie Flatekvål: isfl@ringsaker.kommune.no.

Nyhetsbrev mai 2022

Gratis webinar med ungfritid.no

Tidligere i uka har dere mottak epost med invitasjon til en times gratis webinar om www.ungfritid.no. Her får dere tips og triks til hvordan bruke nettportalen til en plattform for rekruttering og synlighet. For innbyggerne i Ringsaker har det lenge vært et ønske om å finne alle fritidsaktiviteter på ett sted. For påmelding, se her.

E-postadresser

Flere ledere og styrer bruker private epostadresser. Utskiftninger av verv gjør det vanskelig å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon for oss i kommunen. Vi vil derfor oppfordre ALLE lag og foreninger til å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Et eksempel: lederaasheimskytterlag@gmail.com Denne epostadressen kan brukes av leder for foreningen uavhengig av hvem som er leder. E-postadresser knytet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld tilbake her.

Søppelpost:

Vi opplever at e-poster fra Ringsaker kommune havner i søppelkassen til dere mottakere. Et lite tips for å få e-postene i innboksen: Flytt den e-posten du finner i søppelkassen tilbake til innboks. Da vil framtidige e-poster automatisk kommer på rett sted. 

Frivillighetsfestivalen 2022

3. september møtes vi til årets vakreste dag! ALLE lag og foreninger i HELE Ringsaker kommune inviteres til å vise fram seg og sine kjerneaktiviteter for publikum! Arrangørkomiteen er godt i gang med planleggingen. Og invitasjon skal være sendt til de fleste foreninger. Har ikke din forening mottatt invitasjon? Da beklager vi det og håper dere likevel melder dere på!

Det blir: 

 • Kåring av festivalens beste bidrag.  
 • Stafett for livet blir med oss på festivalen!
 • Samuel Massie holder engasjerende og gripende foredrag om mestring og det å sette seg mål. Om hvordan det er å stå utenfor et fellesskap og hvordan komme inn i fellesskapet igjen. Les mer om Samuel her.

Fortsatt ikke påmeldt? Gjør det her!

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et digitalt verktøy for dere som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til aktuelle prosjekter. Portalen har vært tilgjengelig for kommunens lag og foreninger i en prøveperiode som løper ut mai 2022. Ringsaker kommune har bestemt å forlenge prøveordningen ut 2022. Kommunen ønsker å tegne et fast abonnementet, da vi mener verktøyet kan være nyttig for å finne relevante tilskuddsordninger. En videreføring etter 2022 forutsetter imidlertid at portalen blir brukt av frivilligheten og at den oppleves relevant og nyttig. Husk å minne hverandre på muligheten for å søke etter relevante tilskuddsordninger når din forening får en god idé om nye aktiviteter eller for å realisere eksisterende aktiviteter. Det finnes også flere driftstilskudd å søke på. Mer informasjon om portalen, samt tips og triks finner dere her.