Nyhetsbrev februar 2023

Avslutning av Frivillighetens år

Tirsdag 17. janaur markerte 150 frivillige fra over 60 lag og foreninger avslutningen på Frivilighetens år 2022. Dette ble en flott kveld både til glede og nytte. Tusen takk til alle som deltok! Dere kan lese mer om kvelden på kommunens hjemmeside og i Ringsaker Blad. Kveldens gruppearbeid resulterte i mange gode innspill til framtidige møteplasser mellom frivillig sektor og kommunen. Disse er nå bearbeidet og oppsummering sendt ut til alle som deltok. 

Her følger en oppsummering av tiltakene vi gjør som resultat av kvelden:

1) Fortsetter å invitere til faste møteplasser som:

  • årlig frivillighetsfestival
  • årlig samling på Prøysenhuset
  • ulike temabaserte webinarer

2) Dele informasjon om disse møteplassene i disse kanalene:

  • kommunens hjemmeside
  • Facebook-arrangement 
  • e-post til lag og foreninger 

3) Lage årshjul med faste aktiviteter:

4) Presentere kontaktpersoner fra kommunen i nyhetsbrev og på kommunens nettside:

  • Det skal være enkelt å få veiledning fra kommunalt ansatte slik at jobben for lag og foreninger blir lettere.

Kontaktpersoner i kommunen - del I

Bilde kontaktpersoner i kommunen.JPG

I denne utgaven av nyhetsbrevet presenterer vi idrettskonsulent Sindre Tollan og kulturrådgiver Ragnhild N. Austdal. Disse to er viktige ressurser for lag og foreninger når det gjelder kunnskap om ulike tilskuddsordninger, både kommunale og eksterne, samt søknadsskriving.  

Bistand til bruk av Tilskuddsportalen 

Ønsker dere å bruke Tilskuddsportalen aktivt for å få inn flere midler til ulike aktiviteter og tiltak? Hver torsdag mellom kl. 12.00-14.00 i uke 10, 11, 12 og 13 kan du få hjelp av konsulent Sindre Tollan på biblioteket i Brumunddal. Her vil du få en god innføring i bruk av verktøyet, samt tips og triks for videre bruk. 

Tips om kurs fra Frivillighet Norge  

Frivillighet Norge har flere relevante kurs denne våren. Blant annet kurs i bruk av plattformene ungfritid.no og frivillig.no. Disse nettstedene bidrar til økt synlighet av alle aktiviteter lag 
og foreninger har. Frivillig.no er også en rekrutteringsplattform. Klikk på lenken for mer infomarsjon om disse kursene: 
Kurs i bruk av ungfritid.no
Kurs i ledelse av frivillige
Oversikt over alle kurs Frivillighet Norge tilbyr

Nytt tilskudd til aktiviteter for ungdom

2023 er ungdommens år i Ringsaker. Hvorfor? Signaler fra ungdommene selv er at de trenger flere felles arenaer hvor de kan skape gode opplevelser og minner sammen. De ønsker lavterskeltilbud med opplegg på steder hvor de allerede er og hvor de ikke trenger å melde seg på. I den forbindelse er det mulig for lag og foreninger å søke om et særskilt tilskudd til aktiviteter rettet mot ungdom. Tiltaket må ha som hovedmål å skape en god møteplass for ungdom og være åpent for alle mellom 13-19 år. Løpende søknadsfrist. Bli med 
og skap noe ekstra for og med ungdom i 2023! Se kommunens nettside for mer informasjon

Ringsaker_Ung 

Instagramkode.png

Vi deler denne informasjonen på nytt: Ringsaker kommune driver Instagram-profilen @ringsaker_ung. Dette er en kanal som formidler saker og aktiviteter som interesserer ungdom i kommunene vår. Frivilligheten er velkommen til å melde inn saker og aktivteter her. Send meldig via Intagram-kontoen eller e-post til kontostyrer Ida Sofie Flatekvål: isfl@ringsaker.kommune.no.

Frivillighetsfestivalen 2023

Årets frivillighetsfestival blir lørdag 2. september i Moelv. Frivillighetsfestivalen er én av to årlige møteplasser for hele den frivillige sektoren i Ringsaker. Dette er en fin arena for å bli kjent på tvers av foreninger og til å møte framtidige medlemmer blant publikum. Mer informasjon om årets festival kommer på kommunens nettside. Vi håper å se dere alle denne dagen! 

E-postadresser

Vi vil igjen minne alle lag og foreninger på å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Flere ledere og styrer bruker private e-postadresser, og utskiftninger av verv gjør det vanskelig for kommunen å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon. E-postadresser knyttet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld dette inn til kommunen. Etter samlingen på Prøysenhuset har flere av dere gjort dette. Det er vi glade for! 

Folkehelseprisen 2023

Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet ønsker forslag på kandidater til årets Folkehelsepris. Det tenkes folkehelse i et vidt perspektiv, rettet både mot barn og voksne. Idrettslagene deler ut egne priser. Frist for forslag på kandidater er 17. februar 2023. For mer informasjon, klikk på denne lenken eller send e-post til innlandet@nasjonalforeningen.no.

Nyhetsbrev november 2022

Frivillighetsfestivalen 2022

Tusen takk til alle som deltok på årets frivillighetsfestival! Det ble virkelig en flott dag i Brumunddal sentrum. Vi håper alle som deltok opplevde å ha en fin og nyttig dag i møte med publikum.
På kommunens Facebook-side kan du se alle bildene

Nytt webinar med ungfritid.no

Vi ønsker å tilby nytt kurs i bruk av www.ungfritid.no onsdag 23. november kl. 20.45- 21.30. Vi møtes på teams og møtelenke blir sendt i forkant av 
kurset. Her får dere tips og triks til hvordan bruke nettportalen til en plattform for rekruttering og synlighet for deres aktiviteter for barn og unge opptil 26 år. For innbyggerne i Ringsaker har det lenge vært et ønske om å finne alle fritidsaktiviteter på ett sted. Trykk her for mer infomasjon og påmelding. Påmeldingsfrist er 20.11. Frivillighet Norge har også et åpent kurs for innføring i ungfritid.no torsdag 10. november

Vi markerer avslutningen av Frivillighetens år 2022

Vi markerer avslutningen av frivillighetens år og inviterer alle lag og foreninger til Prøysenhuset tirsdag 17. januar. Vi oppsummerer året sammen, ser framover, spiser mat og får vekket lattermusklene av vår alles kjære Ragnhild Ellefsæter. Meld på deg og din forening her

E-postadresser og søppelpost: 

E-postadresser: 
Vi ønsker igjen å minne dere på dette med e-postadresser. Flere ledere og styrer bruker private e-postadresser. Utskiftninger av verv gjør det vanskelig for kommunen å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon. Vi vil derfor oppfordre ALLE lag og foreninger til å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Ett eksempel: lederaasheimskytterlag@gmail.com. Denne e-postadressen er uavhengig av hvem som har ledervervet. E-postadresser knytet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld dette inn til kommunen.

Søppelpost: 
Vi opplever at e-poster fra Ringsaker kommune havner i søppelkassen til dere mottakere. Et lite tips for å få e-postene i innboksen: Flytt den e-posten du finner i søppelkassen tilbake til innboks. Da vil framtidige e-poster automatisk kommer på rett sted.  

Tilskuddsportalen:

Tilskuddsportalen er et digitalt verktøy for dere som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til aktuelle prosjekter. Portalen har vært tilgjengelig for Ringsakers lag og foreninger i en prøveperiode som løper ut året. Kommunen ønsker å tegne et fast abonnementet, da vi mener verktøyet kan være nyttig for å finne relevante tilskuddsordninger. En videreføring etter 2022 forutsetter imidlertid at portalen blir brukt av frivilligheten og at den oppleves relevant og nyttig. Derfor ber vi dere ta dere tid til å svare på en kort evaluering av portalen. Frist for tilbakemelding er 20.11.2022. Dette blir viktig kunnskap når vi avgjør om vi viderefører abonnementet eller ei. Lenke til evaluering sendes i egen e-post. Mer informasjon om portalen, samt tips og triks finner dere her.

Ringsaker_Ung 

Ringsaker kommune driver Instagram-profilen @ringsaker_ung. Dette er en kanal som formidler saker og aktiviteter som interesserer ungdom i kommunene vår. Både kommunale enheter og frivilligheten er velkommen til å melde inn saker og aktivteter her. Send meldig via Intagram-kontoen eller e-post til kontostyrer Ida Sofie Flatekvål: isfl@ringsaker.kommune.no.

Nyhetsbrev mai 2022

Gratis webinar med ungfritid.no

Tidligere i uka har dere mottak epost med invitasjon til en times gratis webinar om www.ungfritid.no. Her får dere tips og triks til hvordan bruke nettportalen til en plattform for rekruttering og synlighet. For innbyggerne i Ringsaker har det lenge vært et ønske om å finne alle fritidsaktiviteter på ett sted. For påmelding, se her.

E-postadresser

Flere ledere og styrer bruker private epostadresser. Utskiftninger av verv gj&os