Om tømmetjenesten

Tømming utføres av kommunens renovatør og eier blir fakturert av kommunen etter fastsatte kommunale gebyrer. Tømming av slamavskillere er organisert etter skolekrets.  Her finner du oversikt over når tømming er planlagt i ditt nærområde. 

Har du et anlegg av typen tett tank må du selv kontakte renovatør når tanken er full. Dersom ditt anlegg ikke har blitt tømt i løpet av året vil det imidlertid bli gjennomført en pålagt tømming på slutten av året etter oppdrag fra Ringsaker Kommune.

 

Tømmekalender - slamtømming

Søke om fritak fra slamtømming

Dersom en eiendom ikke er bebodd, og man ønker å fritas fra kommunal septikrenovasjon/ slamtømming må det sendes skriftlig søknad om dette til Ringsaker Kommune v/teknisk drift. Postboks 363, 2380 Brumunddal.