Brumunddal ungdomsskole ligger nær bykjernen i Brumunddal og er arbeidssted for ca. 400 elever og 50 ansatte. 

Vi er nærmeste nabo til Ringsaker videregående skole, der de fleste av våre ungdommer starter etter ungdomsskolen.

Vi som jobber på BRUSK ønsker å kjennetegnes ved at «Vi bryr øss». Vi arbeider hver dag for at alle elever skal få et best mulig utgangspunkt for å leve sine liv på en «bærekraftig» måte. For å få til det må de ha tilstrekkelige teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter. 

Dette innebærer at vi jobber systematisk med å løse skolens oppdrag ved å ta i bruk kunnskapsbaserte arbeidsmåter. De siste åra har vi hatt satningsområdene "klasseledelse", "vurdering for læring" og "lesing og skriving i alle fag".