Mælumslykkja Barnehage er en privateid heldagsbarnehage for aldersgruppen 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt på Brøttum med gangavstand til sentrum og flotte naturområder med egen gapahuk, oppkjørte skiløyper og akebakke. I 2011 ble barnehagen påbygd og samtidig ble nytt uteområde opparbeidet. Barnehagen startet opp i 1991 og har  24 barn og seks ansatte.

Barnehages visjon: Leke, lære og vokse sammen.
 
I dette ligger det at barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring gjennom å ivareta barndommens egenverdier. Leken er etter vårt syn, den viktigste verdien i barndommen.
 
Vi ønsker å gi barna varierte opplevelser og mulighet til å oppleve gleden ved å mestre ulike situasjoner  i leik og samspill  både ute og inne. Kunst og kultur, sang og eventyr er viktige satsningsområder i vår barnehage.
 
Vi benytter det flotte nærområdet vårt til turer, leik og andre aktiviteter, både sommer og vinter. Ønsket vårt er at ungene skal oppleve gleden ved å være ute i naturen i all slags vær og vind, og oppleve de ulike årstidene.