Mesnali barnehage er en foreldreeid andelsbarnehage som startet opp i november 1991. Vi ligger sentralt plassert midt i Mesnali med fine ute- og turområder. Det er kort vei til Mesna, skogen, Mesnali skole m/ gymsal og bibliotek, og byggefeltet med gapahuk. Selv har vi et stort og godt inneområde med flere små rom og et variert uteområde, som består av både asfalt og skog, samt ei grillhytte til utekos.   

 
Barnehagen er en basebarnehage med barn fra 0-6 år. Vi har en småbarnsbase 0-3 år og en storbarnsbase 3-6 år. Med basebarnehage betyr det at vi jobber en del på tvers av basene og aldersgruppene.
 
Vi jobber mye i smågrupper for at barna skal få muligheten til å bli sett og møtt som den de er. Vårt hovedmål er at alle barn skal styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde. Og for å få til dette trenges det gode voksenmodeller og et godt tilrettelagt miljø for lek og læring.