Barnehagen har 41 plasser fordelt på to avdelinger for barn i alderen 0–6 år, og ligger midt i sentrum av Brøttum. Lerkebo, småbarnsavdeling for barn fra 0 – 3 år, åpnet august 2005 og Seljestua for barn som er 3 – 6 år. Begge avdelingene har hele og delte plasser.

Barnehagen er åpen fra kl.07.00 – kl.16.30