Barnehagens nærmiljø er preget av et flott kulturlandskap med skog, gårder, åkre, stier, tjern og bekker. Barna stimuleres til variert lek og utfoldelse i naturen året rundt. Vi har egen gapahuk og tilgang til skolens gymsal.